Wat is een Microsoft Client Acces License (CAL)

Een Microsoft Client Acces License (CAL) ~ cliënttoegangslicentie is een commerciële softwarelicentie die ondernemingen en organisaties nodig hebben om serversoftware te kunnen gebruiken. 

Wanneer is een Microsoft Client Access License (CAL) nodig? 

De noodzaak voor een Microsoft Client Access License (CAL) verschilt per serverproduct. Een Microsoft Client Access license (CAL) wordt toegewezen aan een apparaat of gebruiker, die daarmee toegang krijgt tot de software. In sommige gevallen volstaat een basislicentie en soms zijn aanvullende CAL-licenties noodzakelijk voor gebruikers die extern gebruik maken van bepaalde serverproducten. Het gaat om zogeheten Additive CAL’s en External Connector CAL’s. 

Wanneer zijn CALs niet noodzakelijk? 

Eigenlijk geldt als stelregel dat CALs of soortgelijke licenties altijd noodzakelijk zijn, tenzij de server toegang verkrijgt met behulp van een andere licentieserver, de serversoftware beschikt over een Web Workload of HPC Workload, of wanneer sprake is van een fysieke OSE die enkel wordt gebruikt voor hosting of beheer van virtuele OSE’s. Een samenvoeging van verbindingen of pools leidt niet tot een lager aantal vereiste CAL-licenties. Derhalve geldt dat gebruikers altijd moeten beschikken over de juiste, en het juiste aantal, licenties. Er is dus een CAL vereist voor elke gebruiker of voor elk apparaat dat toegang heeft tot de server.  

Wat is het verschil tussen Core en Enterprise CAL Suite? 

Een CAL Suite is een enkele licentie die gebruiksrechten biedt die gelijk zijn aan meerdere licenties. Zowel Core CAL Suite als Enterprise CAL Suite maakt deel uit vade aanbiedingen van Microsoft en verschaft toegang tot verschillende serverproducten en online diensten. Verschil is dat Core CAL Suite toegang biedt tot de basislicenties voor serverproducten, terwijl Enterprise CAL Suite ten opzichte van CAL Suite extra functionaliteiten bevat. 

Wat zijn equivalente CAL-licenties? 

Equivalente CAL-licenties geven een gebruiker de toegangsrechten tot bepaalde producten, zoals CAL-suites en SL’s voor online servicesEquivalente CAL-licenties bieden toegang tot serversoftware die op licentieservices worden uitgevoerd of voor het beheer van OSE’s. Ter illustratie, een Office 365 Enterprise E1-licentie geeft gelijkwaardige (equivalente) rechten aan SharePoint Server Standard CAL, Exchange Server Standard CAL of Skype for Business Server Standard CALHiermee verkrijgen gebruikers dus ook toegang tot on-premise serversoftware. De bij Equivalente CAL-licenties behorende licentierechten en -plichten zijn terug te vinden in de productvoorwaarden. 

Heb ik meer dan één CAL per gebruiker of apparaat nodig om toegang te krijgen tot de serverapplicaties die op meer dan één server draaien? 

Eén CAL (gebruikers-CAL of apparaat-CAL) volstaat om de producten of diensten te gebruiken die op meerdere licentieservers draaien. Daarbij is het wel van belang dat een gebruikers-CAL aan dezelfde gebruiker toegang geeft tot elke server binnen het netwerk. Als men gebruik wil maken van elk apparaat, dan is een apparaat-CAL noodzakelijk. 

Is elke CAL-versie te gebruiken voor toegang tot de servers in het servernetwerk? 

Een cliënttoegangslicentie biedt toegang tot dezelfde versie of eerdere versies van de serversoftware. Oudere CAL-versies kunnen dus niet worden ingezet om een nieuwe versie te gebruiken. Neem Windows Server 2016. Wie dit gebruikt met een Windows Server 2016 CAL, kan deze wel gebruiken voor Windows Server 2012, maar niet voor een versie die na 2016 is gelanceerd.  

Moeten gebruikers met een Core of Enterprise CAL Suite een Windows Server apparaat-CAL aanschaffen voor apparaten die toegang hebben tot de Windowsserver? 

Elke gebruiker die toegang heeft tot serversoftware moet in het bezit zijn van een Microsoft Client Access License. Dat kan zowel een gebruikers-CAL of een apparaat-CAL zijn. Netwerkapparaten, zoals netwerkprinters of multifunctionele apparaten, kunnen enkel worden gebruikt door licentiehouders (in bezit van een gebruikers-CAL). Een apparaat-CAL biedt toegang tot overeenkomstige versies van de serversoftware of eerdere versies van de serversoftware die op hetzelfde apparaat wordt gebruikt. 

Heeft een multifunctionele printer een CAL nodig? 

Elke multifunctionele printer die is aangesloten op het servernetwerk, en waarmee dus een taak kan worden gecommuniceerd (met behulp van serversoftware), dient te beschikken over een CAL. Gebruikers die de printer gebruiken en in het bezit zijn van een gebruikers-CAL, kunnen deze printer via hun CAL gebruiken. Als gebruikers echter beschikken over een apparaat-CAL, dan is er ook een CAL nodig voor de printer. Overigens is een CAL een vereiste voor elk netwerkapparaat, dus ook een netwerkscanner of netwerkfax. Indien een apparaat (bijvoorbeeld een kopieerapparaat) geen verbinding maakt met een netwerk, dan is er geen CAL nodig voor gebruik. 

 Zijn CALs te gebruiken om toegang te krijgen tot de server van derden? 

CALs kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de servers binnen de eigen onderneming of organisatie. Het is echter niet mogelijk om toegang te krijgen tot de server van een bedrijf dat niet gelieerd is aan de eigen onderneming (een derde partij). De rechten en plichten zijn ook opgenomen in de productvoorwaarden. In de praktijk betekent dit dat bedrijf A toegang mag verlenen aan medewerkers van bedrijf B mits beide bedrijven eigendom zijn van dezelfde persoon die ook de CALheeft gekocht. De door bedrijf A gekochte CAL’s dekken dan het gebruik binnen bedrijf B af. Voor gedeeld eigendom hanteert Microsoft de regel dat de eigenaar van bedrijf A dus minimaal een belang van 50% of meer in bedrijf moet hebben. 

Moeten CALs aangeschaft worden voor Active Directory-serviceaccounts? 

Een CAL is niet nodig als er geen fysiek persoon is die toegang nodig heeft tot de server met dergelijke accounts. Een CAL is wel noodzakelijk voor elke gebruiker of elk apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de serverfunctionaliteiten. Active Directory eeen Mailbox hebben van zichzelf geen CAL nodig.

Heb ik een CAL nodig voor mijn server?’

Het verkopen van licenties door Microsoft van een Client Access Licenses (CAL) is al jaren big business voor Microsoft. De aanname is dat er ruim één miljard Amerikaanse dollars er mee is gemoeid op jaar basis.  CAL-licenties zijn een regelmatige bron van verwarring bij klanten, resellers en Microsoft zelf.

Het komt feitelijk op neer dat elke gebruiker binnen een organisatie of elk apparaat dat toegang heeft tot Microsoft-serversoftware, direct of indirect, tenminste één CAL vereist. Microsoft heeft tegenwoordig een aantal verschillende CALs die je moet aanschaffen wanneer dit van toepassing is. Zo heb je de Device CALs en User CALs. Je hebt natuurlijk ook de Core CAL en de Enterprise Suite CAL.

Afhankelijk van wat je gebruikt heb je soms verschillende soorten CALs nodig. Zo kunnen ook externe gebruikers een CAL nodig hebben naast de interne gebruikers.

Slim en goedkoop Microsoft CAL kopen 

Microsoft User CAL of Device CAL kan aardig in de papieren lopen als je dit voor alle gebruikers of apparaten dient te kopen. Sinds 2012 is het mogelijk om tot wel 70% te besparen met tweedehands licenties. Q-Advise helpt graag om de beste prijs te krijgen voor het kopen van van een gebruikte User CAL of Device CAL. Naast RDS CALs zijn er ook Windows CALs, Exchange CALs Sharepoint CALs tweedehands te koop. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, verschillen en prijzen van Microsoft Client Acces License (CAL)?  

Neem contact op met de Microsoft licentie experts van Q-Advise.

Kom in contact