Softwarekosten vermijden of besparen, dat is de vraag…

Software kosten – besparen of vermijden

Een belangrijk aspect van licentiebeheer is de financiële functie. Software kosten zijn voor veel bedrijven een aanzienlijk bedrag.  In presentaties wordt dikwijls geschermd met termen als kostenbesparing (cost savings) en kostenvermijding (cost avoidance). Vaak overigens in een verkeerde context en vaak om de verkeerde redenen.

Kostenbesparing

Een kostenbesparing heeft betrekking op het verlagen van de huidige uitgaven. Het beïnvloed de huidige budgeten in positieve zin.

Een aantal voorbeelden:
• U onderhandelt een gunstiger-contract met een gunstiger kortingsniveau;
• U brengt het aantal gebruikers van een duur software-abonnement terug;
• U stopt het onderhoud op de ‘Standard’ edities van uw Windows servers.

Kortom, het betreft reductie op software kosten die u met cijfers hard kunt maken. Het betreft daarnaast kosten die in het verleden wél impact hadden op uw budget.

Lees ook : Cyber security assement; wat moet ik doen?

Kostenvermijding

Bij kostenvermijding hebben we het op het voorkomen van een toename van toekomstige kosten. Wanneer u ingrijpt als dergelijke toename van software kosten op gaan treden, dan is dit dus kostenvermijding en geen kostenbesparing.

Enkele voorbeelden:

• De software-uitgever wil met 4% indexeren, maar u onderhandelt een indexering van 4%;
• De software-fabrikant komt met een software-audit en u corrigeert onvolkomenheden;
• Uw personeel wil een professionele editie aankopen, maar u grijpt in en na evaluatie blijkt de functionaliteit van de standaard editie voldoende.

Conclusie Software kosten

Kostenbesparingen zijn altijd financieel hard te maken en hebben betrekking op de huidige budgeten en uitgaven. Kostenvermijdingen hebben altijd betrekking op kosten die in de toekomst zouden optreden, maar zijn niet in financiële zin terug te herleiden in uw financiële administratie. Q-Advise is bij uitstek in staat om op uw huidige software kosten te besparen en om toekomstige kosten te vermijden. Wij hebben hier een uitgekiend stappenplan voor ontwikkeld.

Ga voor een kosten-efficiënt IT-Landschap en neem contact op met Q-Advise.

Wilt u meer advies over softwarelicenties, onderhandelingen, cloud optimalisatie, audits, reviews of compliance claims?

Neem contact op met een software & licentie specialist

 

Kom in contact