Service Provider License Agreement

Onderwerpen

SPLA

Doelgroep Service Providers
Producten Bijna alle zakelijke Microsoft producten
Instapniveau Geen
Nabestelling Achteraf per maand
Afnameverplichting Ja
Recht op updates Alle producten worden geleverd inclusief Software Assurance (SA),
waarmee u het recht krijgt op het gebruik van de laatste beschikbare versies
die tijdens de contractperiode zijn uitgebracht
Technisch support Wordt niet standaard door Microsoft geleverd, maar dient door de service provider
aan de eindklant aangeboden te worden
Documentatie De software kan door de service provider via de Microsoft Volume Licensing Site
worden gedownload
Contractvorm Ja
Duur overeenkomst 3 jaar

Doelgroep

Met SPLA kunnen service providers Microsoft-licenties bij een service provider aanschaffen op een maandelijkse basis gedurende een driejarige termijn. Dit maakt het voor u mogelijk om software services en applicaties te hosten voor uw klanten. SPLA ondersteunt een groot aantal hosting scenario’s om u te helpen met oplossingen voor een grote verscheidenheid aan klanten. Het SPLA licentieprogramma is geschikt voor:

  • Hosting partijen;
  • Service providers van applicaties (ASP);
  • Web en internet service providers;
  • Independent software vendors die hosting applicaties aanbieden.

Producten

Vrijwel alle zakelijke producten zijn te verkrijgen in het SPLA programma. Meest noemenswaardige uitzondering zijn bekende producten uit de System Pool, zoals Windows, VDA en MDOP.

Instapniveau

De Service Provider dient lid te worden en blijven van het Microsoft Partner Network (MPN). Om hiervoor te  kwalificeren moet een bedrijf meer dan 75 procent van zijn IT-oplossingen en diensten aan ongelieerde derden verkopen.

Nabestelling

De klant dient binnen tien dagen na de laatste dag van elke maand of op een datum die door de Klant en zijn Reseller overeengekomen het maandelijks gebruik of een Zero Use report in te dienen bij de Reseller.

Afnameverplichting

Het SPLA programma kent een minimale afname van het equivalent van $ 100,- per maand in EURO. Wanneer er 6 maanden achter elkaar minder wordt gerapporteerd zal de overeenkomst worden ontbonden.

Recht op updates

Het Software Assurance geeft in het SPLA programma alleen recht op nieuwe versies. De overige Benefits zoals vermeld op Software Assurance zijn niet van toepassing.

Technische support

SPLA omvat geen ondersteunende diensten voor de service provider of zijn eindgebruikers. De service provider dient ondersteuning voor zijn eindgebruikers hetzij zelf te leveren, hetzij apart via Microsoft of een derde partij af te nemen.

Documentatie en Media

Via het Microsoft VLSC kan de Service Provider software en keys downloaden.

Zoekt u experts voor onafhankelijk advies, aanbesteding, contract-onderhandelingen, on-premise & cloud optimalisatie?

Vraag het de specialisten van Q-Advise!

Kom in contact