Select Plus

Doelgroep Middelgrote en grote ondernemingen.
Producten Alle zakelijke Microsoft producten behalve Office 365.
Instapniveau Vanaf 500 punten gedurende een contractjaar.
Nabestelling Vanaf 1 licentie op basis van een vast prijsniveau.
Afnameverplichting Ja, minimale afnameverplichting gedurende een periode van drie jaar.
Recht op updates Is mogelijk via Software Assurance (SA).
Technisch support In combinatie met SA.
Documentatie De software is via download beschikbaar en kan tevens worden besteld.
Contractvorm Ja
Duur overeenkomst Eeuwigdurend, zonder verlengingsproces

Doelgroep

Het Microsoft Select Plus programma is bedoeld voor middelgrote tot grote ondernemingen met een decentrale besluitvorming, die bereid zijn om maandelijks te rapporteren en de keuze willen hebben om licenties met of zonder Software Assurance af te nemen.

Nieuw!
Op 1 juli 2016 wordt Microsoft Select Plus vervangen door MPSA.

Op 1 juli 2016 wordt het Microsoft Select Plus Agreement vervangen door het Microsoft Products and Services Agreement (MPSA). Vanaf die datum kunnen corporate klanten niet langer nieuwe bestellingen plaatsen en Software Assurance verlengen via hun Select Plus Agreement. Voor overheids- en academische klanten is deze verandering op korte termijn nog niet van toepassing. Het loont echter ook voor u de moeite een overstap naar het MPSA programma te overwegen.

Producten

Vrijwel alle zakelijke producten zijn te verkrijgen in het Select Plus programma.

Prijsniveau’s

Het Select Plus contract wordt afgesloten op basis van een prognose en is transactie gebaseerd, wat wil zeggen dat u bij extra installaties weer een inkooporder moet plaatsen om de extra licenties aan te schaffen. Investeringen kunnen optioneel gespreid plaatsvinden indien er Software Assurance wordt afgenomen.

Select Plus kent vier prijsniveaus, die voor elke productgroep afzonderlijk worden vastgesteld. Over het algemeen geldt: hoe meer punten u aanschaft, des te lager het prijsniveau.

Voor elke afzonderlijke productgroep in een Select Plus overeenkomst wordt bepaald welk prijsniveau van toepassing is. Het jaarlijks afgenomen aantal punten is van belang bij het bepalen van het prijsniveau:

Prijsniveau Minimale afname van het aantal eenheden per groep per jaar
Al 500 – 3.999
B 4.000 – 9.999
C 10.000 – 24.999
D 25.000 +

Overheden betalen altijd de prijzen voor level D, mits ze aan de minimum instap voor level A voldoen. Indien u reeds een Enterprise (Subscription) Agreement heeft kan het Select Plus daaraan worden gekoppeld en hoeft u geen jaarlijkse afname te doen.

Productgroepen

Select Plus kent de volgende drie productgroepen:

  • Applicatie Pool (Office Pro, Project, Visio, etc.);
  • System Pool (Windows 7 Pro/ Enterprise (upgrade));
  • Server Pool (Exchange Server, System Center Server, Windows Data center Server, etc.).

Nabestelling

Nabestellingen dienen in de maand van ingebruikname te worden gedaan. Wanneer men bijvoorbeeld een Select Plus Level A overeenkomst heeft voor de Applicatiepool, kan 1 losse Office licentie worden aangeschaft tegen deze condities. Nabestellingen kunnen zolang de overeenkomst actief is geplaatst worden, indien u minimaal 500 punten per jaar bestelt, blijft de overeenkomst actief.

Afnameverplichting

Microsoft zal per order uw behaalde punten vergelijken met het prijsniveau voor iedere productgroep. Bij iedere analyse zal Microsoft indien van toepassing de prijsstaffel aanpassen. Punten die boven de actuele staffelgrens uitkomen, maar niet tot een hogere staffel leiden, worden meegenomen naar het volgende contractjaar. Deze punten tellen mee voor de behaalde punten in het nieuwe jaar en dit totaal bepaalt het prijsniveau voor het volgende jaar. Indien u niet de minimale afname van de betreffende staffel behaald binnen een jaar, dan wordt deze het volgende jaar 1 staffel teruggeplaatst. Heeft u prijsniveau A en bestelt u geen 500 punten, dan zal de betreffende pool op niet-actief worden gezet. Plaats u daarna een bestelling voor minimaal 500 punten, dan wordt de pool weer geactiveerd.

Recht op updates

Alle licenties kunnen optioneel met Software Assurance (SA) afgenomen. SA geeft recht op het ingebruiknemen van de meest recente versie. Software Assurance moet direct worden afgenomen bij de licentie. Is dit niet het geval, dan moet bij uitrol van een nieuwe versie een volledig nieuwe licentie worden aangeschaft.

Software Assurance

Staat beschreven onder Software Assurance.

Het aantal maanden Software Assurance dat in rekening gebracht wordt is afhankelijk van het moment van een bestelling. Software Assurance in Select Plus wordt namelijk aangeschaft tot het einde van een contractjaar, maar voor minimaal 25 maanden geleverd.

Technische support

Zie Software Assurance.

Document en Media

Via het Microsoft VLSC kunt u uw software downloaden.

Gerelateerde Microsoft contracten:

Ook interessant:

  1. Windows licenties
  2. Office licenties kopen

Zoekt u experts voor onafhankelijk advies, aanbesteding, contract-onderhandelingen, on-premise & cloud optimalisatie?

Vraag het de specialisten van Q-Advise!

Kom in contact