Q-Advise en Software Asset Management

SAM Software Asset Management

Software Asset Management (SAM), is een onderdeel van IT-Asset Management (ITAM). Een heel belangrijk gedeelte mogen we zeggen gezien software in tegenstelling van decennia terug, de meest kostbare component is geworden binnen de IT. Toch is SAM nog steeds ondergewaardeerd. Het management is dikwijls reactief en dat is jammer. Een goede grip op uw Software Assets is onontbeerlijk om uw uitgaven te beheersen. Dat naast het beheersen van de risico’s.

Wanneer u uw Software Assets niet onder controle heeft, dan mist u waarschijnlijk een goed grondslag om kosten-efficiënt uw IT in te richten. Als u niet weet wat u binnen uw onderneming aan software heeft geïnstalleerd en of/hoe deze software wordt aangewend, dan heeft u geen basis om te bepalen of u aan de contractuele voorwaarden voldoet. Laat staan dat u grip heeft op kosten-efficiëntie. Zorgt u dus voor goede monitoring (tools) en een goed management van uw software. Bij de aankondiging van een audit of het verlengen van een contract bent u doorgaans te laat.

Contracten en bijgaande voorwaarden worden zijn zeer belangrijk. Weet u precies welke voorwaarden u heeft geaccepteerd? Weet u met welke voorwaarden u akkoord bent gegaan? Zijn de contractuele voorwaarden nog geldig, of zijn deze gewijzigd toen u met een inkooporder de nieuwe voorwaarden accepteerde. Software-constructies en voorwaarden wijzigen regelmatig, dus houd daar rekening mee om aan de voordwaarden te blijven voldoen.

Wanneer het tijd is voor een True-up of contract verlenging, dan beschouw Q-Advise de meting slechts als een onderdeel. Het is belangrijk er om te weten hoe de huidige IT-Infrastructuur eruit ziet. Wij vinden het echter belangrijker hoe deze eruit had moeten zien. Wij passen de licentie-methoden optimaal in uw voordeel toe. Zo houden wij uw IT kosten optimaal onder controle. Kosten die nog lager uitvallen wanneer u onze onderhandelaars inzet. Zij kennen bij uitstek de grenzen van de software-leveranciers en halen op die manier het onderste uit de kan. Binnen Q-Advise zijn wij geen voorstander van hit-and-run. Wij zijn natuurlijk als geen andere partij in staat om uw IT-brandjes te blussen, maar, om onze klanten optimaal van dienst te zijn,schuiven wij liever regelmatig bij u aan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld per kwartaal of jaarlijks de thermometer in uw IT-Infrastructuur steken.

Neem contact op met een software & licentie specialist

 

Kom in contact