Open Value Subscriptions

Onderwerpen

Onderwerpen

Doelgroep Organisaties in het MKB die sterk vereenvoudigd licentiebeheer willen op
basis van een huurovereenkomst.De overheid kan gebruikmaken van het
Government Open Value Subscription programma
Producten Klanten kunnen producten kiezen uit het Desktop Professional Platform,
het Small Business Platform of het Custom Platform. Bovendien kunnen extra
producten (“Additional Products”) worden toegevoegd.
Instapniveau Vanaf 5 werkplekken.
Nabestelling Platformproducten worden eenmaal per jaar besteld via rapportage.
“Additional Products” moeten maandelijks worden besteld wanneer het
aantal installaties is uitgebreid.
Afnameverplichting Ja, gedurende de contractperiode voor alle werkplekken/desktops in de onderneming.
Recht op updates Ja, als onderdeel van Software Assurance (inbegrepen).
Technisch support Klanten die licenties door middel van Open Value Subscription aanschaffen kunnen in
aanmerking komen voor 24×7 Problem Resolution Support, onderdeel van
Software Assurance).
Documentatie Software kan gedownload (inclusief de voor installatie benodigde installatiecodes).
Contractvorm Ja.
Duur overeenkomst 3 jaar.

Doelgroep

Open Value Subscription is bedoeld voor organisaties die streven naar een zo flexibel mogelijke aankoopvorm voor Microsoft licenties. Deze aankoopvorm biedt werkplekstandaardisatie en is gebaseerd op huur met recht van koop. Dankzij deze huurvorm zijn de licentiekosten op korte en middellange termijn belangrijk lager dan bij Open Value Companywide, én bestaat de mogelijkheid om het aantal licenties te reduceren als het aantal werkplekken afneemt. Bij aanvang van de overeenkomst kunnen klanten die al licenties bezitten bovendien profiteren van een eenmalige korting op de huurprijs voor het eerste jaar van 50%. Alle deelnemende entiteiten dienen zich binnen dezelfde geografische regio te bevinden, zoals gedefinieerd op de Microsoft website.

Open Value Subscription heeft de volgende kenmerken:

  • Eén overeenkomst voor de gehele organisatie.
  • Werkplekstandaardisatie: een vaste set van Microsoft producten voor alle desktops en/of kantoorpersoneel in de organisatie.
  • Gespreide betalingen: een vast bedrag per PC per jaar.
  • Vele extra’s zoals support, training en thuisgebruik van Office).

Producten

Open Value Subscription biedt net als Open Value Company wide de mogelijkheid zelf een platform samen te stellen of te kiezen voor het volledige Desktop Professional Platform of Small Business Platform. De producten die onderdeel uitmaken van de platforms kunnen echter alléén companywide worden besteld. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld Office Professional voor slechts een deel van de PC’s te bestellen.

Talen

De Open Value licenties worden geleverd in ‘All languages’ (alle talen).

Additionele producten

Het is mogelijk om naast de platformproducten ook “Additional Products” aan te schaffen, zoals Exchange Server, Visio of Project.

Software Assurance

Licenties worden in Open Value Subscription altijd inclusief Software Assurance geleverd.

Prijsniveau’s

Het Open Value Subscription programma kent twee prijsniveaus:

Niveau Aantal PC’s
Open Value Subscription No level 5 – 249
Open Value Subsription Level C 250 +

Up-to-date Discount

Wanneer u bij aanvang van de overeenkomst al over licenties beschikt bezit voor een of meer van de gekozen companywide producten, dan kunt u gebruikmaken van de zogenaamde “Up-to-date Discount”, een een korting van maar liefst 50% op de huurprijs voor het eerste jaar. Deze korting geldt alleen als u licenties heeft van de huidige of de voorgaande versie van het gehuurde product. De Up-to-date Discount kan slechts één keer worden toegepast.

Nabestelling

Eenmaal per jaar rapporteert u het actuele aantal Enterprise Producten waarop uw  organisatie is gestandaardiseerd, zoals Office, Windows en de Core of Enterprise CAL Suite. Deze regeling is gunstig voor organisaties die te maken hebben met krimp of sterke schommelingen in het aantal PC’s. Evenals bij Open Value en Open Value Companywide dient u extra licenties voor Additional Products te bestellen vóór het einde van de maand waarin de licenties in gebruik zijn genomen. Op elke verjaardag van de overeenkomst kunnen de aantallen licenties voor Additional Products worden aangepast.

Afnameverplichting

Zie Open Value (Companywide)..

Recht op updates

Zie Open Value.

Technische support

Zie Open Value.

Documentatie en Media

Zie Open Value.

Ook interessant:

  1. Windows licenties
  2. Office licenties kopen

Duur overeenkomst

De looptijd van de Open Value Subscription overeenkomst is 3 jaar. Na deze drie jaar kunt u kiezen voor vier alternatieven:

  • Opnieuw een Open Value Subscription contract voor 3 jaar afsluiten;
  • De software afkopen en er een eeuwigdurende (perpetual) licentie van maken voor de op dat moment vrijgegeven nieuwste versie van de software;
  • Op een andere Microsoft licentievorm overstappen;
  • De gehuurde Microsoft software verwijderen van de PC’s.

Zoekt u experts voor onafhankelijk advies, aanbesteding, contract-onderhandelingen, on-premise & cloud optimalisatie?

Vraag het de specialisten van Q-Advise!

Kom in contact