Open License

Onderwerpen

Doelgroep MKB
Producten Alle zakelijke Microsoft producten
Instapniveau Vanaf 5 licenties
Nabestelling Vanaf 1 licentie op basis van het oorspronkelijke prijsniveau tot 2 jaar na het begin van de overeenkomst.
Afnameverplichting Nee
Recht op updates Via Software Assurance (SA).
Technisch support Klanten die licenties met SA aanschaffen kunnen in aanmerking komen voor Problem Resolution.
Documentatie Kan apart worden bijbesteld.
Contractvorm Nee
Duur overeenkomst 2 jaar

Doelgroep

Het Microsoft Open License programma is bedoeld voor MKB klanten die niet willen standaardiseren of achteraf rapporteren, maar voor een uitrol licenties bij willen kopen. Alle gebruikmakende entiteiten dienen zich binnen dezelfde geografische regio te bevinden, zoals gedefinieerd op de Microsoft website.

Producten

Vrijwel alle zakelijke producten zijn te verkrijgen in het Open License programma. Standaard zijn via Licensing OnLine de Engelse, Nederlandse, Franse en de Multilingual versies te bestellen (indien verkrijgbaar). Producten in andere talen zijn op aanvraag te verkrijgen.

Instapniveau

Het Open License programma kent 2 prijsniveaus:

Open Business: Instap vanaf 5 licenties, producten mogen samen in één order worden besteld. Van sommige producten is één licentie al voldoende voor een Open License overeenkomst, bijvoorbeeld SQL Server 2008r2.

Open Business Level C (Open Volume): Instapniveau vanaf 500 punten in één van de productgroepen. Alle Microsoft producten hebben in dit niveau een puntenwaarde. Licensing Online berekent automatisch het aantal punten voor de geselecteerde producten. Wanneer door middel van de initiële bestelling 500 punten in één productgroep worden behaald, geldt voor deze bestelling en eventuele nabestellingen prijsniveau C.

De volgende productgroepen zijn gedefinieerd:

  • Applicatie Pool (Office, Word, Excel, Project, etc.);
  • System Pool (Windows 7 Professional (upgrade));
  • Server Pool (SQL Server, Windows Server, Exchange server, etc.).

Voor de overheidssector bestaat een speciaal programma genaamd Government Open License. De overige voorwaarden zijn vrijwel gelijk aan Open Business.

Nabestelling

Nabestellingen kunnen tegen hetzelfde prijsniveau worden geplaatst. Hiervoor geldt geen minimale bestelomvang. Nabestellingen mogen tot 2 jaar na de eerste order worden toegevoegd aan de overeenkomst, tegen het oorspronkelijke prijsniveau. Hiervoor is het autorisatienummer nodig dat iedere overeenkomst heeft. Wanneer de overeenkomst meer dan 2 jaar oud is, zijn de licenties nog wel geldig maar kunnen er geen nabestellingen meer geplaatst worden. Let op bij het bestellen van Software Assurance licenties: de looptijd hiervan verstrijkt op de einddatum van de Open License overeenkomst, maar u betaalt altijd voor de hele looptijd van twee jaar. Bestel Licenties met Sofware Assurance daarom eventueel door middel van een nieuwe overeenkomst.

Afnameverplichting

Buiten het feit dat voor ieder geïnstalleerd product een licentie nodig is, is men in het Open License programma niet verplicht om bepaalde aantallen af te nemen.

Ook interessant:

  1. Windows licenties
  2. Office licenties kopen

Recht op updates

Alle licenties kunnen optioneel met Software Assurance afgenomen welke recht geven op uitrol van de meest recente versie. Indien geen Software Assurance wordt afgenomen kan dit niet later worden toegevoegd aan de licentie en zal er bij uitrol van een nieuwe versie een volledig nieuwe licentie aangeschaft dienen te worden.

Software Assurance

Zie het hoofdstuk over Software Assurance.

Technische support

Klanten die licenties met Software Assurance aanschaffen kunnen in aanmerking komen voor Problem Resolution Support.

Documentatie en Media

Om de door middel van Open License aangeschafte software te installeren, dient naast de licentie ook een zogenaamde “disk kit” te worden aangeschaft. Disk kits en optionele mediakits zijn tegen meerprijs leverbaar.

Duur overeenkomst

De looptijd van de Open License overeenkomst is 2 jaar. Na afloop van de overeenkomst zijn de licenties die door middel van de overeenkomst zijn aangeschaft nog wel geldig (eeuwigdurende gebruiksrechten). Wel vervalt de Software Assurance en het recht op het plaatsen van nabestellingen. Software Assurance kunt u bij het aflopen van de overeenkomst desgewenst verlengen, bijvoorbeeld door middel van een nieuwe Open License of Open Value overeenkomst waarbinnen alleen SA wordt besteld.

Toekomst Open License

Microsoft stopt met open License Programma. Tot 31 december 2021 kunnen eindklanten licenties kopen via het Microsoft Open License programma. Per 1 januari 2022 is dit niet meer mogelijk en kunnen klanten nieuwe licenties  aanschaffen via Cloud Solution Provider (CSP) programma..

Zoekt u onafhankelijk Microsoft experts voor Microsoft advies, Microsoft contract-onderhandelingen of on-premise & cloud optimalisatie?
Vraag het de Microsoft licentie & SAM specialisten van Q-Advise!

Kom in contact