License management programma: effectief uw software beheren

Een license management programma is een tool uit de gereedschapskist die effectief licentiebeheer mogelijk maakt en ervoor zorgt dat u de gebruiksvoorwaarden en software restricties naleeft. Ook fabrikanten maken er graag gebruik van, omdat zij daarmee piraterij en ander onrechtmatig gebruik van hun software zoveel mogelijk kunnen elimineren. Voor u vermindert de license management software echter de kosten, tijd en complexiteit die het beheren van uw licenties met zich mee brengt. Een win-win situatie voor beide partijen.

Compliance

Het uitvoeren van zogeheten audits en reviews behoort tot het verdienmodel van veel softwareproducenten. Zij controleren of u hun software rechtmatig en onder de juiste voorwaarden gebruikt. Is dit, bewust of onbewust, niet het geval, dan kunnen zij u een fikse boete opleggen. Een eventuele compliance check legt mogelijke risicogevallen in uw onderneming direct bloot. Een license management programma geeft inzicht in en controle over de implementatie van programma’s, zodat u altijd ‘compliant’ bent met de huidige regelgeving. Daarnaast kunnen de aangeschafte licenties worden bijgehouden in het licentie management programma. Hierdoor heeft u alle informatie op een centrale plaats.

De license manager & SAM

Een license management programma is niet te verwarren met Software Asset Management (SAM),het is slechts een onderdeel van SAM. Voor een complete SAM implementatie zijn naast een licentie management programma ook processen en goed getrainde mensen nodig.

Het kan daarom gezien worden als onderdeel van SAM, daar de organisatie met het licentie management programma het gebruik van geïmplementeerde assets bewaakt, de uitgaven voor licenties bijhoudt en mogelijkheden ontdekt voor eventuele besparingen op systeem- of softwarekosten. Kortom, een must-have voor de onderneming van morgen.

Q Advise

Bij Q Advise beschikken we over experts op het gebied van software- en licentiebeheer. We kijken niet alleen naar uw huidige situatie, maar optimaliseren ook uw toekomstige licentie-positie en leggen u mogelijke toekomstige scenario’s voor. U wordt voorzien van praktisch en onafhankelijk advies; we onderhouden immers geen banden met vendors, resellers of softwarefabrikanten. Nee, we werken gegarandeerd in uw belang. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op.

Direct contact opnemen

Gerelateerde artikelen:

Kom in contact