IT Audit van Q Advise: meer dan kwaliteitsbeoordeling

Bij een IT Audit wordt de kwaliteit van uw IT systeem beoordeeld. Doorgaans focust men zich op de beveiliging (privacy) van en toegang tot bepaalde systemen, op de continuïteit bij calamiteiten, op de integriteit en op de effectiviteit en efficiënte van verschillende processen en platformen. Echter, één gebied blijft daarbij vaak onderbelicht: Software Asset Management (SAM). En dat kan fikse boetes en een serieuze reputatiebeschadiging tot gevolg hebben.

Een ondergeschoven kindje

Hoewel een IT audit zich onder andere richt op de toegang tot systemen, software en data, blijft een controle op de daadwerkelijke gebruik van die systemen vaak achterwege. Ondanks het feit dat het voor veel grote ondernemingen allesbehalve inzichtelijk is of de gebruiks- en contractuele voorwaarden worden nageleefd en de licenties niet worden overschreden. Des te vreemder wanneer opgemerkt wordt dat aan het foutief of onrechtmatig gebruik van systemen behoorlijke financiële risico’s kleven.

SAM als onderdeel van de IT audit

Het gros van IT auditors is het erover eens: SAM zou een prominentere plek in de IT audit moeten krijgen. Het op orde krijgen van onder andere de licentiehuishouding minimaliseert de kans op torenhoge boetes van softwarefabrikanten wanneer zij besluiten een audit of review bij uw onderneming uit te voeren. Een compliance check brengt uw huidige licentiepositie in kaart, voorkomt eventuele claims en geeft inzicht in de mogelijkheden voor flinke kostenbesparingen.

Q Advise

Bij Q Advise tillen we uw Software Asset Management naar een hoger niveau. Dat houdt in dat we u onder andere adviseren helpen bij het opstellen van beleid, het ontwikkelen van processen, het opzetten van effectief SAM-projectmanagement en eventueel de juiste specialistische tools voor u selecteren. Laat een volledige IT audit uitvoeren met aandacht voor de door u gebruikte software licenties en bijbehorende voorwaarden. Neem vrijblijvend contact op met onze experts en ontdek de mogelijkheden.

Kom in contact