FAQ Veelgestelde vragen over gebruikte (Microsoft) software

Veelgestelde vragen en antwoorden over de aankoop en verkoop van tweedehands softwarelicenties overzichtelijk bij elkaar:

Wat houdt de -uitspraak van het Europese Hof in?

Het Europese Hof heeft in 2012 bepaald dat doorverkoop van tweedehands softwarelicenties is toegestaan. Die uitspraak is bovendien in 2016 nog eens bekrachtigd door een rechtbank in Letland. De voorwaarden voor de aankoop en verkoop van tweedehands licenties zijn vastgelegd in een arrest. In dit arrest wordt onderscheid gemaakt tussen ‘verkoop’ en ‘uitputting’. Uitputting houdt in dat de leverancier geen bezwaar kan maken tegen doorverkoop van licenties, omdat er geen sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk. Vaak wordt de vergelijking gemaakt met een boek. Stel u koopt een boek en verkoopt dit boek, nadat u het uitgelezen hebt, tweedehands door. De schrijver van het boek kan hiertegen geen bezwaar maken. Hetzelfde geldt bij softwarelicenties. Omdat het product al eens is aangeschaft, is het auteursrecht uitgeput. Het staat u dus vrij om de licentie door te verkopen.

Welke voorwaarden stelt het Hof aan doorverkoop?

De software moet legaal zijn gekocht. Het mag dus niet om valse kopieën gaan, maar om originele licenties die worden doorverkocht. Daarbij moet een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd zijn verleend. Wie softwarelicenties koopt via Q-Advise kan erop rekenen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Andere voorwaarden die aan doorverkoop worden gesteld, is dat de softwarelicentie niet mag worden gesplitst (in delen doorverkocht) en dat de software niet meer mag worden gebruikt door de verkopende partij na verkoop van de licenties.

Mag ik licenties verkopen die een gebruiksrecht van één of drie jaar hebben?

Nee. Het Europees Hof heeft aangegeven dat alleen softwarelicenties met een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd mogen worden doorverkocht.

Kunnen onderhoudscontracten ook worden doorverkocht?

Nee, dit is niet mogelijk. Het gaat puur om de softwarelicenties.

Kan ik tweedehands licenties terugvinden in het VLSC portal van Microsoft?

Nee, dit is niet mogelijk. Gebruikte Microsoft software zijn niet zichtbaar in het VLSC (Volume Licensing Center Service Center) van Microsoft, dit kan handig zijn in het kader van inzicht in de gebruikte licenties binnen de organisatie aangezien het VLSC een soort van beheerportal is. Echter is registratie van de licentie in het VLSC niet nodig dan wel verplicht.

Wat adviseert Q-Advise over het verkopen en aanschaffen van tweedehands softwarelicenties?

Tweedehands licenties vormen een uitstekend alternatief voor als u in uw bedrijf softwarelicenties gaat kopen. De aankoop van licenties is een specialisme, mede vanwege de juridische aspecten. Q-Advise begeleidt daarom het volledige proces van de aankoop en verkoop. U krijgt van ons altijd een vrijblijvende offerte die inzichtelijk maakt op welke kortingen u kunt rekenen ten opzichte van de standaardprijzen.

Ik wil meer informatie over gebruikte licenties 

Bij welke situatie kan een organisatie gebruikte (Microsoft) licenties kopen?

  • Groei door fusie en/of overname waarbij extra licenties nodig zijn;
  • Licenties te kort na een “friendly” review, audit, SAM-controle;
  • Migratie van … naar Microsoft on premise licenties

Bij welke situatie kan een organisatie gebruikte (Microsoft) licenties verkopen?

  • Organisatie heeft reorganisatie doorgevoerd, aantal werkplekken zijn gedaald
  • Organisatie is overgestapt naar de Cloud/ Office 365/ SaaS;
  • Organisatie is gemigreerd van Microsoft on premise licenties naar een ander softwarefabrikant;
  • Organisatie heeft faillissement aangevraagd

Wilt u meer weten of advies? Of maakt u de afweging tussen Microsoft Cloud (Office 365) abonnementen en/of gebruikte on-premise licenties? Q-Advise adviseert u graag over de verschillende scenario’s

Q-Advise is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van softwarelicenties en cloud scenario’s. Wenst u meer informatie over de aankoop van tweedehands licenties of een scenario met Office 365 Neem dan contact op met één van onze consultants voor een advies op maat.

Vertel.… wat zijn uw wensen?

Wilt uw organisatie een waardebepaling ontvangen van uw ongebruikte Microsoft licenties? Of wilt u juist gebruikte licenties aanschaffen om kosten te besparen op uw Microsoft licentie-investering? Of zoekt u een contract onderhandelaar voor uw nieuwe Microsoft contract? Neem gerust contact met ons op

Software licenties kopen      Software licenties verkopen

Kom in contact